U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Online vragenlijst over de behoeften van mensen met een handicap in Brussel

Online vragenlijst over de behoeften van mensen met een handicap in Brussel.

Deze enquête werd uitgevoerd in opdracht van COCOF en COCOM, met als doel de behoeften van mensen met een handicap in Brussel in kaart te brengen. Wij willen weten of er al dan niet diensten beschikbaar zijn om aan deze behoeften te voldoen, alsook aan de verwachtingen van de begunstigden. De vragenlijst bestaat uit twee delen: het eerste deel bestaat uit vragen om ons inzicht te geven over uw profiel, en het tweede deel gaat over uw behoeften. De vragenlijst is dan ook onderverdeeld in de belangrijkste levensgebieden: toegang tot informatie, verplaatsingen, gezondheidszorg, school, werk, huisvesting, vrije tijd, enz.  

Het invullen van deze vragenlijst duurt tussen 30 minuten en 1 uur. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een investering van uw kant vergt, maar de resultaten van deze enquête zullen ons inzicht verschaffen in de realiteit ter plaatse en ons in staat stellen de bestaande diensten eventueel te versterken, te verbeteren en/of aan te passen of nieuwe diensten te ontwikkelen.

Wij raden u aan de vragenlijst op een computer in te vullen (en niet op een mobiele telefoon of tablet). Je kunt het in meerdere keren invullen, vergeet alleen niet je antwoorden op te slaan voordat je het platform verlaat of je computer in stand-by zet, door rechtsboven in je scherm op "later afmaken" te klikken. Als u uw sessie wilt hervatten, klikt u gewoon opnieuw op de link van de enquête. 

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van deze vragenlijst, kunt u contact opnemen per e-mail (florence.merken@ulb.be) of telefoon (+32 478 18 72 20) : telefonische of persoonlijke hulp is beschikbaar op afspraak. 

Deelname aan deze studie is strikt anoniem. Bij voorbaat dank voor uw deelname!