U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Richtlijnen Eerste lijn Oncologie - Prioriteiten onder uitkomsten

Het doel van deze oefening is het prioriteren van de uitkomstmaten per klinische vraag.

In de ontwikkeling van de richtlijn revalidatie van oncologie hebben we 11 klinische vragen opgesteld die de basis zijn voor de aanbevelingen in de richtlijn. Voor elke klinische vraag zoeken we in de literatuur en bij experten naar bewijs voor het effect van de aanbeveling op relevante uitkomstmaten.

Het doel van deze oefening is het prioriteren van de uitkomstmaten per klinische vraag. In het beantwoording van de klinische vragen zullen we vooral kijken naar het bewijs voor invloed op de uitkomstmaten met de hoogste prioriteit  voor zorgverleners en patiënten

Onze vraag naar jullie is om voor elke klinische vraag (zie afzonderlijke webpagina) de lijst aan uitkomstmaten te bekijken die we geïnventariseerd hebben en er een weging aan te geven. Hoe hoger de weging, hoe belangrijker de uitkomstmaat. De schaal is van 1 tem 9, waarbij een waarde van 7 tem 9 als kritisch beschouwd wordt, 4 tem 6 als belangrijk en 1 tem 3 als onbelangrijk.

De beoogde doelgroep voor al deze oefening zijn :  huisartsen, apothekers,  kinesitherapeuten, ergotherapeuten, dietisten; psychologen, zorgkundigen, familiehulp, case manager, eerstelijnsverpleegkundigen, arbeidsartsen, maatschappelijk werkers, disability managers ,  oncologen, ziekenhuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen in de oncologische teams, coördinatoren oncologische zorg

Hartelijk dank dat u ons hebt geholpen prioriteiten te stellen op basis van klinische kwesties! 

Voor de teams van de UAntwerpen en de Université libre de Bruxelles,
Paul van Royen, 
Josefien van Olmen en Céline Mahieu

Er zijn 22 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.