U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Belgisch-Aziatische Koppels - Vragenlijst

Deze vragenlijst heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de situaties in België van Belgisch-Aziatische koppels, waarin een van de partners de Belgische nationaliteit heeft en de andere een migrant uit Azië is (China, Japan, Laos, Filippijnen, Thailand, Zuid-Korea en Vietnam), onafhankelijk van hun geslacht of seksuele geaardheid. Het onderzoekt de ervaringen en vormen van het leven van koppels uit de beoogde studiegroepen (zoals de talen die thuis worden gebruikt of de verdeling van de huishoudelijke taken). De vragenlijst beoogt ook informatie te verkrijgen over de gemeenschappelijke problemen/uitdagingen waarmee Belgisch-Aziatische koppels in hun dagelijkse leven worden geconfronteerd. Door deel te nemen aan dit onderzoek, kunt u bijdragen aan de vooruitgang van social-wetenschappelijk onderzoek en aan een beter begrip van de sociale situatie van gemengde relaties.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen: sociaal-demografische informatie (met name leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau, burgerlijke staat, beroep en aan- of afwezigheid van kinderen), koppelvorming (socio-demografische kenmerken van uw partner, informatie over uw ontmoeting en start van de relatie), migratie en vestiging (visum, toegang tot de Belgische nationaliteit, eigendomsverwerving), ervaringen met het paar/gezinsleven (taal, taakverdeling thuis, kinderopvang of toegang tot de arbeidsmarkt), en uw toekomstplannen en opinies over zaken zoals persoonlijke identiteit(en) en verbondenheid. Indien u sommige vragen te persoonlijk vindt, kunt u beslissen deze niet te beantwoorden.

Deze enquête maakt deel uit van het collectieve onderzoek “Gesitueerde gemengdheid in een “superdiverse” context: de casus van Belgisch-Aziatische koppels in België”. Het wordt gefinancierd door het Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FRS-FNRS) en geleid door Belmix, een team van onderzoekers van de Université libre de Bruxelles (ULB), de gegevensbeheerder van het onderzoek onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU AVG). ). U kunt informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website (https://belmix.net) voor dit project, waar we ook links zullen plaatsen naar de gepubliceerde resultaten van dit onderzoek.

Hallo en welkom op onze vragenlijst!

Deze vragenlijst gaat (enkel) over u als:

  • U Belg bent en momenteel een relatie heeft (of had) met een Chinees, Filipijns, Japans, Laotiaan, Zuid-Koreaans, Thais of Vietnamees persoon.

OF

  • U bent Chinees, Filipijns, Japans, Laotiaans, Zuid-Koreaans, Thais of Vietnamees en u heeft (of had) een relatie met een Belg.

EN:

  • Zowel u als uw partner wonen (of woonden ten tijden van uw relatie) in België.

Het beantwoorden van alle vragen zou ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag nemen (er zijn 75 vragen, die elk slechts een paar seconden in beslag nemen). Gelieve de juiste vakjes aan te kruisen of schrijf uw antwoorden in de daarvoor bestemde velden.

 

Heel erg bedankt voor uw tijd en hulp met dit onderzoek!

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

De persoonlijke gegevens die u mogelijk in de enquêtevragenlijst verstrekt, worden geanonimiseerd en veilig opgeslagen in het account van de onderzoekers in de OwnCLoud van de ULB, evenals op een met een wachtwoord beveiligde en versleutelde computer en externe harde schijf. De opgeslagen gegevens worden zeven jaar (2030) na afloop van het onderzoek verwijderd (31 januari 2023). Uw deelname is vrijwillig en u hebt het recht om op elk moment van gedachten te veranderen en u zonder vooroordelen terug te trekken uit dit onderzoek. De (geanonimiseerde) onderzoeksresultaten zullen aan het einde van het onderzoek in 2023 beschikbaar worden gesteld voor consultatie en downloaden in de op de ULB gebaseerde OwnCloud-map van de onderzoeker. U kunt deze map op dat moment bezoeken via deze link: https://owncloud.ulb.ac.be/index.php/s/CuywELb772cgKTF.  

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, of als u wilt dat uw persoonlijke gegevens na het invullen van de vragenlijst uit het onderzoek worden verwijderd, neem dan contact op met Dr. Lucas Monteil (onderzoeker die verantwoordelijk is voor het onderzoek) per e-mail (lucas.monteil@ulb.be). Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw rechten daarop, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de ULB via dit e-mailadres: rgpd@ulb.ac.be. 

Klacht procedure  

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd of u zich zorgen maakt over het onderzoek, neem dan contact op met Dr. Asuncion Fresnoza-Flot (coördinator van het onderzoeksproject): asuncion.fresnoza@ulb.be.