You have completed 0% of this survey
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

คู่รักชาวเบลเยียม-เอเชีย - แบบสอบถามสำรวจ

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในเบลเยียมของคู่รักชาวเบลเยียม-เอเชีย โดยคู่ครองคนหนึ่งเป็นชาวเบลเยียมและอีกคนหนึ่งเป็นผู้อพยพจากเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย เกาหลีใต้ และเวียดนาม) โดยไม่ขึ้นกับเพศหรือรสนิยมทางเพศ โดยจะสอบถามประสบการณ์และรูปแบบการใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มเป้าหมาย (เช่น ภาษาที่ใช้ที่บ้านหรือส่วนงานบ้าน) นอกจากนี้ยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป/ความท้าทายที่คู่รักชาวเบลเยียม-เอเชียกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยการตอบรับเข้าร่วมการสำรวจนี้ คุณจะสามารถมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมของคู่รักแบบผสม

แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยห้าส่วน: ข้อมูลทางสังคมและประชากร (โดยเฉพาะ อายุ สัญชาติ การได้รับการศึกษา สถานะทางแพ่ง อาชีพและการมีอยู่หรือไม่มีบุตร) การสร้างคู่ (ลักษณะทางสังคมและประชากรของคู่ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการพบกันและการเริ่มต้นของ ความสัมพันธ์) การโยกย้ายถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐาน (วีซ่า การเข้าถึงสัญชาติเบลเยียม การได้มาซึ่งทรัพย์สิน) ประสบการณ์ชีวิตคู่/ครอบครัว (ภาษา การแบ่งงานที่บ้าน การดูแลเด็กหรือการเข้าถึงตลาดแรงงาน) และแผนและความคิดเห็นในอนาคตของคุณเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคล/ความเป็นเจ้าของ หากคุณรู้สึกว่าคำถามบางคำถามเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไป คุณอาจตัดสินใจไม่ตอบคำถามเหล่านั้น

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยแบบกลุ่ม "Situated mixedness in a “super-diverse” context: the case of Belgian-Asian couples in Belgium"(การผสมผสานที่ลงตัวในบริบทที่ "หลากหลายมาก"กรณีของคู่รักชาเบลเยียม-เอเชียในเบลเยียม) ได้รับทุนจาก Belgian National Fund for Scientific Research (FRS-FNRS) และนำโดยทีมนักวิจัย Belmix จาก Université libre de Bruxelles (ULB) ผู้ควบคุมข้อมูลของการศึกษาภายใต้ European Union General Data Protection Regulation (EUGDPR) คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเราและกิจกรรมของเราบนเว็บไซต์ของเรา (https://belmix.net) สำหรับโครงการนี้ซึ่งเราจะโพสต์ลิงก์ไปยังผลลัพธ์ที่เผยแพร่ของงานวิจัยนี้ด้วย

สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แบบสอบถามของเรา!

แบบสอบถามนี้เกี่ยวกับคุณ (เท่านั้น) หาก:

- คุณเป็นคนเบลเยี่ยมและปัจจุบันมีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับชาวจีน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ลาว เกาหลีใต้ ไทยหรือเวียดนาม ซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติเบลเยี่ยม

หรือ

- คุณเป็นคนจีน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ลาว เกาหลีใต้ ไทยหรือเวียดนาม คุณไม่ได้รับสัญชาติเบลเยียม และขณะนี้คุณหรือเคยมีความสัมพันธ์กับคนเบลเยียม

และ

- ทั้งคุณและคู่ของคุณ (หรือเคยอยู่ในระหว่างความสัมพันธ์ของคุณ) อยู่ในเบลเยียม

การตอบคำถามทั้งหมดควรใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 นาที (มีคำถาม 75 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตอบ) โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสมหรือเขียนคำตอบลงในช่องว่างที่ทำให้ไว้

 

ขอบคุณมากสำหรับเวลาของคุณและความช่วยเหลือในการวิจัยนี้!

แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม

การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน

หากคุณใช้โทเค็นที่ระบุเพื่อเข้าถึงแบบสำรวจนี้โปรดมั่นใจว่าโทเค็นนี้จะไม่ได้รับการจัดเก็บพร้อมกับคำตอบของคุณ มีการจัดการในฐานข้อมูลที่แยกต่างหากและจะได้รับการอัปเดตเพื่อระบุว่าคุณทำแบบสำรวจนี้หรือไม่ ไม่มีวิธีจับคู่โทเค็นประจำตัวที่มีการตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในแบบสำรวจนี้จะไม่ระบุชื่อและเก็บไว้อย่างปลอดภัยในบัญชีของนักวิจัยใน OwnCloud ของ ULB เช่นเดียวกับในคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและเข้ารหัสและฮาร์ดดิสก์ภายนอก ข้อมูลที่เก็บไว้จะถูกลบออกเจ็ดปี (2573) หลังจากสิ้นสุดการศึกษา (31 มกราคม 2566) การเข้าร่วมของคุณเป็นไปโดยสมัครใจ และคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อและถอนตัวจากการศึกษานี้โดยไม่มีอคติ ผลการสำรวจ (ที่ไม่เปิดเผยชื่อ) จะถูกจัดทำขึ้นเพื่อขอคำปรึกษาและดาวน์โหลดเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในปี 2566 ในโฟลเดอร์ OwnCloud ของ ULB ของนักวิจัย คุณสามารถเยี่ยมชมโฟลเดอร์นี้ในขณะนั้นโดยใช้ลิงก์นี้:

https://owncloud.ulb.ac.be/index.php/s/CuywELb772cgKTF

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสำรวจนี้หรือหากคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกลบออกจากการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นแบบสอบถาม โปรดติดต่อ Dr. Lucas Monteil (นักวิจัยที่รับผิดชอบการศึกษานี้) ทางอีเมล (lucas.monteil@ulb.be) หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ ULB โดยใช้ที่อยู่อีเมลนี้: rgpd@ulb.ac.be.

ขั้นตอนการร้องเรียน

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยหรือมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการวิจัย โปรดติดต่อ Dr. Asuncion Fresnoza-Flot (ผู้ประสานงานโครงการวิจัย): asuncion.fresnoza@ulb.be.